Onderzoek

Hebt u vragen over de ontwikkeling, het functioneren of de capaciteiten van uw kind? Of bent u op zoek naar handelingsadviezen voor uzelf of de leerkracht op school? Dan kan een onderzoek antwoord geven op uw vragen.

DIT KAN PRAKTIJK JONG GELEERD VOOR U en uW KIND BETEKENEN:

U kunt bij Praktijk Jong Geleerd terecht met vragen over zowel het leren als het gedrag van uw kind. Een kort screenend onderzoek is mogelijk, maar ook een uitgebreider onderzoek. Afhankelijk van de hulpvraag kan een onderzoek bestaan uit de volgende onderdelen:

  • Intelligentieonderzoek (gericht op de capaciteiten van uw kind)
  • Didactisch onderzoek (gericht op de leerprestaties, het niveau en de taakaanpak)
  • Functieonderzoek (gericht op de aandacht en concentratie en het geheugen)
  • Persoonlijkheidsonderzoek (gericht op het welbevinden en de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind)
  • Observatie (thuis en/of op school)

De uitkomsten uit het onderzoek zijn beschrijvend en de nadruk ligt op concrete praktische adviezen (voor ouders en leerkrachten).

Praktijk Jong Geleerd stelt geen diagnoses vast, zoals dyslexie, dyscalculie, ADHD, Autisme of ODD. Wilt u een (gedrags)diagnose? Dan kunt u het beste contact opnemen met een instelling binnen de generalistische basis GGZ (o.a. uw huisarts kan u in dat geval doorverwijzen).

Wilt u weten of Praktijk Jong Geleerd uw hulpvraag kan beantwoorden? Schroom dan niet om contact op te nemen. Samen bespreken we wat de mogelijkheden zijn.

WILT U MEER INFORMATIE OF EEN AFSPRAAK MAKEN?