Didactisch onderzoek

Wilt u meer zicht krijgen op het leerniveau van uw kind en zijn/haar taakaanpak? Dan kan een didactisch onderzoek zinvol zijn.

Binnen het didactisch onderzoek vergelijken we de prestaties van uw kind met die van leeftijdgenoten. We brengen het beheersingsniveau in kaart. Dit kan gelijk zijn aan het aantal jaren/maanden onderwijs dat uw kind heeft gehad, maar kan ook hoger (voorsprong) of lager (achterstand) liggen. Dit geeft zicht op de onderwijsbehoeften van uw kind. Bij een voorsprong kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het compacten en verrijken van de lesstof (indikken van de reguliere lesstof en meer uitdagende opdrachten aanbieden). Bij een achterstand zal extra hulp en oefening noodzakelijk zijn.

Tijdens het didactisch onderzoek brengen we tevens de taakaanpak in kaart. Hanteert uw kind strategieën en zo ja, zijn dit efficiënte/handige strategieën? Leest uw kind eerst de hele som door alvorens hij/zij begint met rekenen? Toont uw kind zelfvertrouwen ten aanzien van het werk?

Uit het onderzoek komen adviezen naar voren voor thuis en op school. Indien ingeschat wordt dat mogelijk sprake is van een onderliggende problematiek dan zullen we dit met u bespreken en indien nodig doorverwijzen.

Aanvullend op het didactisch onderzoek kan het raadzaam zijn de capaciteiten in beeld te brengen (middels een intelligentieonderzoek) of de sociaal-emotionele ontwikkeling (middels een persoonlijkheidsonderzoek).

WILT U MEER INFORMATIE OF EEN AFSPRAAK MAKEN?