Intelligentieonderzoek (IQ test)

  • Hebt u het gevoel dat er meer in uw kind zit dan er uit komt?
  • Wilt u meer inzicht krijgen in de capaciteiten van uw kind (bijvoorbeeld in verband met de overstap naar de middelbare school of naar aanleiding van de Cito-toetsen)?
  • Heeft uw kind moeite om de lesstof in de klas bij te houden?

Dan kan een intelligentieonderzoek (ook wel ‘IQ test’ genoemd) meer zicht geven op de cognitieve capaciteiten/mogelijkheden van uw kind en zijn/haar sterke en zwakke kanten. Praktijk Jong Geleerd doet intelligentieonderzoek bij kinderen (vanaf 6 jaar), jongeren en volwassenen. We gebruiken hiervoor de WISC-V (6-16 jaar) en de WAIS-IV (vanaf 16 jaar). Neem contact op voor de mogelijkheden.

WISC-V

IQ test voor kinderen van 6 tot 16 jaar

Het intelligentieonderzoek wordt gedaan met de WISC-V (dit is de opvolger van de WISC-III). Het is een betrouwbare intelligentietest die veel gebruikt wordt in Nederland en veel andere landen. De intelligentietest wordt in één dagdeel afgenomen (totale duur inclusief een korte pauze +/- 3 uur). Tijdens de afname observeer ik uw zoon/dochter ook en bekijk ik bijvoorbeeld hoe zijn taakaanpak en concentratie is en hoe hij/zij omgaat met tegenslagen/moeilijke opgaven. Indien nodig worden ook daar gerichte adviezen voor gegeven.

De resultaten worden beschreven in een verslag. In dit verslag wordt ingegaan op de sterke en zwakkere kanten binnen het cognitief functioneren; hoe zit het met de algemene kennis, het ruimtelijk inzicht en het geheugen van uw kind? De resultaten helpen u én de leerkracht meer zicht te krijgen op de mogelijkheden en behoeften van uw kind. Adviezen worden gegeven ten aanzien van de begeleiding, zodat uw kind het beste uit zichzelf kan halen.

Wanneer de intelligentie van een kind aan de lagere kant is, zal deze gebaat zijn bij aanpassing van het lesprogramma en/of een aparte leerlijn. Deze kinderen lopen vaak op hun tenen, wat bijvoorbeeld kan leiden tot onder andere motivatieverlies, faalangst of onzekerheid en frustratie. Kinderen met een hogere intelligentie zijn juist gebaat bij extra verdieping en verrijking van de lesstof. Wordt hier niet aan tegemoet gekomen dan verliezen ook deze kinderen vaak hun motivatie en gaan ze bijvoorbeeld beneden hun kunnen presteren. Zij zien geen uitdaging in hetgeen ze moeten doen.

WAIS-IV

IQ test voor jongeren en volwassenen vanaf 16 jaar.

Ook jongeren, studenten en volwassenen kunnen bij Praktijk Jong Geleerd terecht voor een intelligentieonderzoek. De WAIS-IV is een intelligentietest die afgenomen kan worden bij personen vanaf 16 jaar. Regelmatig komt de vraag voor een dergelijk onderzoek t.b.v. de aanvraag van een (nieuwe) WLZ-indicatie (Wet Langdurige Zorg). Doorgaans is in zo’n situatie een recent intelligentieonderzoek vereist.

WILT U MEER INFORMATIE OF EEN AFSPRAAK MAKEN?