Vergoedingen

Vanaf 1 januari 2015 wordt de zorg voor kinderen, jongeren en gezinnen vergoed vanuit de gemeente. Begeleidingen/behandelingen op sociaal-emotioneel gebied en bepaalde onderzoeken kunnen vergoed worden. Dit is mogelijk met een beschikking vanuit de gemeente of een verwijzing van de jeugdarts, huisarts, kinderarts of een ander medisch specialist. Ook kan je als ouder besluiten de kosten zelf te vergoeden. Dan is een verwijzing niet nodig.

Praktijk Jong Geleerd heeft een contract met de volgende gemeenten:

 • Zevenaar/Rijnwaarden;
 • Westervoort;
 • Wageningen;
 • Renkum;
 • Overbetuwe;
 • Lingewaard;
 • Duiven;
 • Doesburg;
 • Arnhem.

Woont uw kind in één van deze gemeenten dan kan sociaal-emotionele behandeling en onderzoek in veel gevallen volledig vergoed worden. U heeft hiervoor een verwijzing via de huisarts, schoolarts (jeugdarts) of kinderarts nodig. Met de verwijsbrief kan ik voor jullie bij de gemeente een beschikking aanvragen. Ook kan je als ouder zelf contact opnemen met het sociale team van uw gemeente, om zonder verwijzing een beschikking aan te vragen. In dat geval zal de gemeente in gesprek gaan met u om te kijken welke hulp nodig is.

Daarnaast kan vanuit het PGB (PersoonsGebonden Budget) de kosten voor sociaal-emotionele begeleiding vergoed worden (ongeacht in welke gemeente u woont).

Heeft u geen verwijzing of komt u uit een andere gemeente, dan dient u de begeleiding zelf te bekostigen. U ontvangt aan het einde van de maand een factuur (zie hier de tarieven).

Andere mogelijkheden zijn:

 • het sociaal wijkteam van de gemeente inschakelen voor hulp.
 • hulp inschakelen op school van de intern begeleider, zorgcoördinator, het samenwerkingsverband.
 • overleggen met het consultatiebureau (indien jonger dan 4 jaar)
 • huisarts/praktijkondersteuner inschakelen. Zij kunnen kijken of ze zelf verder kunnen helpen of anders door verwijzen.

WILT U MEER INFORMATIE OF EEN AFSPRAAK MAKEN?