Vergoedingen

Vanaf 1 januari 2015 wordt de zorg voor kinderen, jongeren en gezinnen vergoed vanuit de gemeente. Begeleidingen/behandelingen op sociaal-emotioneel gebied en bepaalde onderzoeken kunnen vergoed worden, begeleidingen op leergebied (remedial teaching en bijles) niet.

Praktijk Jong Geleerd heeft een contract met de volgende gemeenten:

  • Zevenaar/Rijnwaarden;
  • Westervoort;
  • Wageningen;
  • Renkum;
  • Overbetuwe;
  • Lingewaard;
  • Duiven;
  • Doesburg;
  • Arnhem.

Woont uw kind in één van deze gemeenten dan kan sociaal-emotionele behandeling en onderzoek in veel gevallen volledig vergoed worden. U heeft hiervoor een verwijzing via de huisarts, schoolarts (jeugdarts) of kinderarts nodig. Met de verwijsbrief kan ik voor u bij de gemeente een beschikking aanvragen. Ook kunt u als ouder zelf contact opnemen met het sociale team van uw gemeente, om zonder verwijzing een beschikking aan te vragen. In dat geval zal de gemeente in gesprek gaan met u om te kijken welke hulp nodig is.

Daarnaast kan vanuit het PGB (PersoonsGebonden Budget) de kosten voor sociaal-emotionele begeleiding vergoed worden (ongeacht in welke gemeente u woont).

Heeft u geen verwijzing of komt u uit een andere gemeente, dan dient u de begeleiding zelf te bekostigen. U ontvangt aan het einde van de maand een factuur (zie hier de tarieven).

WILT U MEER INFORMATIE OF EEN AFSPRAAK MAKEN?