Privacyverklaring

Privacy

Praktijk Jong Geleerd vindt de privacy van zijn cliënten heel belangrijk. Wij hebben echter wel wat gegevens nodig om ons werk goed te kunnen doen. In deze verklaring kunt u lezen hoe Praktijk Jong Geleerd omgaat met uw persoonsgegevens. Deze verklaring is van toepassing op onze website (www.praktijkjonggeleerd.nl) en de diensten die wij aanbieden. Wij behandelen jouw persoonlijke gegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Door gebruik te maken van de website en/of de diensten van Praktijk Jong Geleerd geeft u aan deze privacyverklaring te accepteren.

Contact met Praktijk Jong Geleerd

Wanneer u contact op wilt nemen met Praktijk Jong Geleerd, kunt u bellen, het contactformulier invullen op de website of mailen. Uw gegevens worden in de laatste twee gevallen naar info@praktijkjonggeleerd.nl gemaild. Deze gegevens worden enkel gebruikt om contact met u te kunnen leggen.

Intakegesprek

Wilt u op intake komen bij Praktijk Jong Geleerd, dan dienen beide gezaghebbende ouders vooraf een overeenkomst te ondertekenen. Daarnaast vragen wij u om digitaal een aanmeldformulier in te vullen. Wilt u deze liever niet digitaal invullen, dan zorgen wij voor een papieren exemplaar.

Praktijk Jong Geleerd zal vragen naar uw persoonsgegevens en uw hulpvraag. Het gaat om de volgende gegevens:

 • Naam
 • Woonplaats
 • Geboortedatum
 • Groep/klas, school
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Gezinssituatie
 • Schoolsituatie
 • Voorgeschiedenis
 • Hulpvragen / huidige problematiek

Indien u na het intakegesprek besluit niet verder te willen met Praktijk Jong Geleerd dan zal de praktijk de eerder genoemde gegevens verwijderen.

De gegevens worden verzameld als voorinformatie voor behandeling en/of diagnostiek. Enkel op die manier kan in het behandeltraject goed aangesloten worden bij de cliënt en diens voorgeschiedenis en omgeving.

Indien de behandeling vanuit de gemeente vergoed wordt (middels een beschikking), moet Praktijk Jong Geleerd een aantal persoonsgegevens doorgeven aan de gemeente (anders is vergoeding van het traject niet mogelijk). Dit betreft:

 • Naam
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Burgerservicenummer
 • Verwijzer

Begeleiding/behandeling en diagnostiek

Wanneer u uw kind aanmeldt voor behandeling of diagnostiek zal Praktijk Jong Geleerd u vragen een gedragsvragenlijst in te vullen. Wij verwerken alleen persoonsgegevens van minderjarigen (< 16 jaar) indien daarvoor schriftelijk toestemming is gegeven door de ouder(s), verzorger(s) of wettelijke vertegenwoordiger.

Gedurende de begeleiding/behandeling houdt Praktijk Jong Geleerd een logboek bij van de begeleidingen met als doel een effectieve behandeling vorm te kunnen geven (goede voorbereiding en reflectie).

Praktijk Jong Geleerd werkt met Gekko: een online administratieprogramma voor zzp’ers. Hierin wordt o.a. de urenadministratie en facturatie bijgehouden. Dit betekent dat de naam en het adres van uw kind en uw e-mailadres opgeslagen worden, zodat facturen aan u verzonden kunnen worden. Indien de behandeling vanuit de gemeente vergoed wordt, dan wordt enkel de naam van uw kind en de gemeente waarin uw kind woonachtig is opgeslagen.

Website

Op de website van Praktijk Jong Geleerd worden gegevens verzameld door Google Analytics. Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Via deze cookies krijgt Praktijk Jong Geleerd inzage in het bezoek op de website. Denk aan bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze manier kan Praktijk Jong Geleerd de informatie op de website beter afstemmen op de behoeften van onze websitebezoekers. Praktijk Jong Geleerd kan niet zien wie (welke computer) haar website bezoekt. Google kan dit als aanbieder van de dienst wel. U kunt ervoor kiezen geen cookies te accepteren. Dit kan via het menu van uw browser.

Toegang

Enkel Susan de Jong –van Tilborg, eigenaresse van Praktijk Jong Geleerd, heeft toegang tot bovenstaande gegevens en bewaart deze vergrendeld op haar computer en back-up schijf. Papieren documenten worden geordend en op een veilige plaats in de praktijk bewaard.

Gegevens verstrekken aan derden

Praktijk Jong Geleerd mag gegevens niet zonder de toestemming van de gezaghebbende ouders verstrekken aan derden. In de samenwerkingsovereenkomst wordt daarom expliciet om toestemming gevraagd om gegevens aan betrokken instanties op te vragen dan wel te verstrekken en de gezaghebbende ouders kunnen zelf aangeven of zij hiervoor toestemming verlenen of niet.

Bewaren en vernietigen

Dossiers van cliënten worden tot 15 jaar na beëindiging van de professionele relatie bewaard. Daarna worden deze vernietigd en verwijderd van de computer en back-up schijf en vernietigd. 15 jaar is een verplicht termijn voor (ortho)pedagogen (de sectorspecifieke wetgeving gaat daarmee boven de algemene regels van de AVG).

Recht van gezaghebbende ouders en cliënt

De gezaghebbende ouders en cliënt zelf hebben recht op inzage, rectificatie of wissing van de gegevens. Tevens hebben zij het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens. Wanneer gegevens met toestemming zijn verkregen, hebben de ouders het recht om de toestemming in te trekken. De gezaghebbende ouders kunnen in alle gevallen hun verzoek schriftelijk kenbaar maken aan Praktijk Jong Geleerd (per e-mail of post). Indien u een klacht heeft over de manier waarop Praktijk Jong Geleerd met uw gegevens omgaat, waardeer ik het ten zeerste wanneer u hierover eerst in gesprek wilt gaan met mij. U hebt daarnaast het recht uw klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging

Praktijk Jong Geleerd doet er alles aan om persoonsgegevens te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Alle gegevens van cliënten zijn op de computer beveiligd middels een wachtwoord (toegangswachtwoord voor PC en toegangswachtwoord voor document). Van de beveiligde gegevens wordt regelmatig een back-up gemaakt.

Wanneer Praktijk Jong Geleerd persoonlijke documenten per mail verstuurt, zijn deze altijd beveiligd met een wachtwoord. Het document wordt enkel verstuurd naar de gezaghebbende ouders en niet naar derden (zoals de leerkracht). Mocht dit wel nodig zijn dan zijn de ouders hiervoor zelf verantwoordelijk.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Eventuele wijzigingen van onze website of diensten kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. We raden u aan om deze privacyverklaring regelmatig nog eens te lezen.

Vragen?

Hebt u vragen over de privacyverklaring neem dan contact met Praktijk Jong Geleerd op.

Contactgegevens

Praktijk Jong Geleerd (praktijk voor leer- en gedragsbegeleiding)
Susan de Jong – van Tilborg, MSc.
Frankrijkstraat 235
6663 MB Lent
info@praktijkjonggeleerd.nl
KVK nummer 69638802

Praktijk Jong Geleerd werkt met veel zorg en aandacht aan de website. Aan de inhoud van de website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Praktijk Jong Geleerd is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de geboden informatie.

Bijgewerkt op 18-10-2018