Remedial teaching en bijles

Sommige kinderen hebben even wat extra hulp en aandacht nodig op leergebied. Zij hebben wat moeite met bijvoorbeeld rekenen of spelling en voelen zich daardoor onzeker of gefrustreerd en merken dat ze niet meer goed mee kunnen komen in de klas. Bijles of remedial teaching (RT) kan dan heel nuttig zijn. Afhankelijk van de hulpvraag, breng ik de beginsituatie in kaart, stel ik een handelingsplan op en werken we planmatig aan de gestelde doelen. Het gaat dus om specialistische individuele hulp. Binnen de bijles en remedial teaching werken we op het eigen niveau van het kind en maken vanuit daar stappen vooruit. Ik werk vanuit diverse remediërende methodes, maar ook het eigen schoolwerk mag meegenomen worden. Het opdoen van succeservaringen is heel belangrijk. Zowel voor het plezier als de motivatie van de leerling. Ik wil dat kinderen lekker in hun vel zitten, zich zelfverzekerd en sterk voelen. Ik wil hen dat duwtje in de rug geven wat ze nodig hebben om vervolgens weer zelfstandig verder te kunnen.

Op de volgende gebieden kan Praktijk Jong Geleerd ondersteuning bieden (voor kinderen uit groep 5 t/m 8):

Praktijk Jong Geleerd biedt geen ondersteuning bij technisch- en begrijpend lezen. Bij de voorbereiding op de eindtoets wordt het begrijpend lezen wel meegenomen.

Ook kinderen met een leerstoornis, zoals dyslexie of dyscalculie, kunnen binnen de praktijk geholpen worden.

WILT U MEER INFORMATIE OF EEN AFSPRAAK MAKEN?