Cursus ‘Naar het voortgezet onderwijs’

Voor veel kinderen is de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs een spannende stap en een ingrijpende verandering. Er gaat veel veranderen… Een grotere school, verschillende leerkrachten, nieuwe vakken, meer huiswerk, nieuwe talen, en ga zo maar door….

In deze cursus wil ik uw kind beter voorbereid en met meer zelfvertrouwen de overstap laten maken naar het voortgezet onderwijs. Uw kind leert een aantal belangrijke studievaardigheden en krijgt praktische tips.

Inhoud van de cursus:

Les 1: woordjes leren in een vreemde taal, hoe doe je dat op een handige manier?
Les 2: hoe maak je een goede samenvatting van een tekst en aantekeningen tijdens de les?
Les 3: mindmappen; hoe doe je dat en wanneer kun je het gebruiken?
Les 4: agendagebruik, huiswerkplanning en organisatie; hoe houd je overzicht en zorg je ervoor dat je alles op tijd af krijgt?
Les 5: praktijkles: zelfvertrouwen vergroten en boeken kaften
Les 6 (na de zomervakantie): ervaringen delen, herhaling, bespreken vragen.

Na afloop van iedere bijeenkomst krijgt uw kind een opdracht mee naar huis die de volgende bijeenkomst besproken wordt. Deze opdrachten dient u samen met uw kind te maken. Ten behoeve van de effectiviteit van de cursus is het belangrijk dat het huiswerk gemaakt wordt.

Praktische informatie:

Dag en tijdstip van de cursus:
Maandagmiddag van 15:30u tot 16:30u.
Data van de cursus:
Vijf bijeenkomsten vinden plaats in mei en juni 2020. De zesde bijeenkomst zal in oktober 2020 gepland worden. De precieze data worden na aanmelding bekend gemaakt, omdat zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met verhinderdagen (kamp, musical).
Groepsgrootte:
Maximaal 6 kinderen.
Kosten:
€80,- (voor 6 bijeenkomsten; inclusief materialen)
Plaats:
Praktijk Jong Geleerd (Frankrijkstraat 235, Lent)

Geef uw kind uiterlijk 2 mei 2020 op via de mail: info@praktijkjonggeleerd.nl

Reactie van ouders:

“De cursus is een goede voorbereiding op het voortgezet onderwijs. Een korte training waar de kinderen inhoudelijke op efficiënte wijze tools krijgen aangeboden om snel mee aan de slag te kunnen”
“Onze dochter heeft een duidelijk inzicht gekregen hoe ze haar huiswerk moet plannen. Het heeft haar veel zekerheid gegeven”

WILT U MEER INFORMATIE OF EEN AFSPRAAK MAKEN?