Lezen

Op school worden de kinderen getoetst bij het lezen van woorden (in één minuut zoveel mogelijk woorden lezen) en bij het lezen van verhaaltjes (AVI-lezen). Mogelijk valt uw kind op één van deze toetsen of op beide toetsen uit. Dit komt regelmatig voor. Thuis is het belangrijk om, het liefst elke dag, samen te lezen op een AVI niveau dat één niveau hoger ligt dan het niveau dat uw kind op dit moment beheerst. Op deze manier wordt hij/zij uitgedaagd, maar is het ook weer niet tè moeilijk. Beter worden in lezen kun je bereiken door veel “leeskilometers” te maken. Leesplezier is daarbij belangrijk, dus ga samen op zoek naar een leuk boek/een leuke serie boeken en lezen maar :).

En dan toch kan het gebeuren dat het lezen niet voldoende vooruit gaat. Op school wordt extra hulp geboden, thuis wordt frequent gelezen en toch heeft dit alles niet het gewenste resultaat. Er kan dan gedacht worden aan de inzet van remedial teaching. Ook als er gedacht wordt aan dyslexie, maar er is nog onvoldoende hulp geweest om dit vast te kunnen stellen, dan kan hulp ingeschakeld worden.

Dit kan Praktijk Jong Geleerd voor uw kind betekenen:

Bij de begeleiding op leesgebied wordt onder andere gewerkt met Taal in Blokjes. Daarnaast wordt er veel samen gelezen volgens de ‘voor-koor-door methode’. Letters en woorden worden geflitst en er is ook aandacht voor tekstbegrip en leesplezier.

Taal in Blokjes is een evidence based interventie als voortraject voor een doorverwijzing naar de specialistische dyslexiezorg. De methodiek is tevens geschikt voor kinderen waarbij dyslexie reeds is vastgesteld.

Praktijk Jong Geleerd biedt geen vergoede dyslexiezorg (EED-zorg).

WILT U MEER INFORMATIE OF EEN AFSPRAAK MAKEN?