Verschil remedial teaching en bijles

Bijles en remedial teaching; twee verschillende termen die regelmatig door elkaar gebruikt worden. Wat zijn nu precies de verschillen?

Bijles

Bijles richt zich vooral op de lesstof die in de klas aan bod is geweest, maar die uw kind onvoldoende opgepikt heeft. Het kind / de jongere krijgt extra hulp bij het begrijpen van deze lesstof. Meestal geeft de leerling zelf aan over welk onderdeel hij/zij extra uitleg wil. Er wordt niet gewerkt volgens vooropgestelde doelen, maar meer “ad hoc”.

Remedial teaching

RT (remedial teaching) is specialistische hulp en richt zich op de oorzaak van de leerproblemen. Daarom wordt er voorafgaand aan de begeleiding eerst een diagnostisch onderzoek (“nulmeting”) gedaan. De lessen worden afgestemd op het huidige niveau van de leerling; dit hoeft niet overeen te komen met dat wat in de klas behandeld wordt. Soms mist een leerling bijvoorbeeld een belangrijke basisvaardigheid, waardoor hij verderop in het leerproces vastloopt. Tijdens de remedial teaching wordt aandacht besteed aan datgene waar de leerling op vastloopt en vaak krijgt de leerling ook huiswerk mee om thuis te oefenen. Ook sociaal-emotionele problemen kunnen de oorzaak zijn voor leerproblemen. Hier wordt ook naar gekeken en indien nodig op ingezet.

Praktijk Jong Geleerd

Hoewel op de website de termen remedial teaching en bijles veelal samen worden gebruikt, richt Praktijk Jong Geleerd zich vooral op ‘Remedial Teaching’; naar aanleiding van een diagnostisch onderzoek wordt een handelingsplan opgesteld en er wordt planmatig gewerkt en geëvalueerd. Bijles is echter ook mogelijk.

WILT U MEER INFORMATIE OF EEN AFSPRAAK MAKEN?