ACT

Acceptance and Commitment Therapy

 “Je mag denken wat je denkt, voelen wat je voelt en zijn wie je bent”

ACT staat voor Acceptance and Commitment Therapy. Het is een moderne methodiek binnen de gedragstherapie.

ACT is ontwikkeld voor volwassenen en als methodiek doorontwikkeld zodat deze toepasbaar is voor kinderen en jongeren. Anders dan bijvoorbeeld cognitieve gedragstherapie, gaat ACT ervan uit dat gedachten en gevoelens niet direct te veranderen zijn. De uitdaging zit in acceptatie van deze gedachten en gevoelens.

Feel the fear and do it anyway!

Binnen een ACT-begeleiding staat de cliënt en dat wat voor hem/haar belangrijk is centraal. Onderzocht wordt welke vaardigheden hij/zij nodig heeft, waardoor het gedrag beter aansluit bij de persoon en wat hij/zij wil in het leven.

Binnen ACT wordt veel gebruik gemaakt van metaforen en ervaringsgerichte oefeningen. Het doel is psychologisch flexibel worden. Gedachten en gevoelens vat je niet te letterlijk op en uiteindelijk bepaal je zelf wat je doet. Je leert jezelf los te zien van je gedachten en gevoelens en je leert omgaan met vervelende ervaringen, want deze horen nou eenmaal bij het leven.

ACT voor kinderen

Binnen de ACT-begeleiding voor kinderen wordt gewerkt met zes thema’s:

  • Het hart. Staat voor die dingen die ertoe doen, die leuk of belangrijk zijn of bij je passen.
  • De kat. Staat voor dat doen wat ertoe doet, wat er ook gebeurt, wat je ook voelt en denkt.
  • De olifant. Staat voor het dragen van vervelende ervaringen die bij moeilijke situaties horen en het wegblazen van oordelen die niets met de situatie te maken hebben en niet helpend zijn.
  • De boom. Staat voor ervaren wat er hier en nu om je heen en in je lichaam gebeurt.
  • De uil. Staat voor alles wat je weet, voelt, denkt en vindt.
  • Het zelf. Staat voor “jij”, die beslist over wat nu te doen nadat je de informatie die van binnen zit (uil en hart) en die buiten je is (boom) hebt verzameld.

Meer lezen? Klik hier

ACT voor jongeren

Binnen de behandeling voor jongeren staat het verkrijgen van inzicht in wat de jongere écht belangrijk vindt en hoe hij zijn eigen weg kan volgen centraal. De behandeling helpt de jongere om te ontdekken wat bij hem/haar past en te doen wat hij/zij graag doet. Daarnaast leert hij/zij omgaan met gedachten en gevoelens die erbij horen.

Waar wil ik heen?
Wat zit mij nog in de weg?
Wat heb ik nodig onderweg?
Hoe blijf ik op koers?

WILT U MEER INFORMATIE OF EEN AFSPRAAK MAKEN?