Angstklachten / angsttherapie

Angst is op zichzelf een nuttige emotie. Het waarschuwt je voor gevaar en maakt je alert. Maar wat als er geen écht gevaar is en uw kind toch angstig is? Dan kan dit heel vervelend zijn.

Ieder kind is weleens bang, het hoort bij de ontwikkeling. Maar wanneer uw kind té vaak of té heftig bang is, kan dit leiden tot belemmeringen. Er wordt gesproken van angstklachten als de angst regelmatig voorkomt, langer aanhoudt, heviger is en niet meer in verhouding staat tot dat waar je bang voor bent (je kind blijft bang, terwijl er geen ‘gevaar’ meer is en de angst niet nodig is). Mogelijk vermijdt uw kind de angstige situatie, zodat hij/zij niet blootgesteld hoeft te worden aan de angst.

Kinderen in de basisschoolleeftijd worden zich steeds bewuster van wat er allemaal kan gebeuren. Bij sommige kinderen resulteert dit in piekeren en zich zorgen maken. Uw kind durft dan bijvoorbeeld niet meer alleen naar boven, durft niet af te spreken met andere kinderen, is bang om fouten te maken (waardoor hij/zij blokkeert), en ga zo maar door. Wanneer uw kind vaak angstig is, kan dit ook negatief van invloed zijn op zijn slapen, algehele gevoel van welbevinden, eetlust, enzovoort. En dit kan op zijn beurt weer leiden tot onder andere concentratieproblemen, somberheid / depressieve klachten, somatische klachten, gedragsproblemen, dwangmatig gedrag etc.

Heeft uw kind last van faalangst, kijk dan ook eens hier.

Dit kan Praktijk Jong Geleerd voor uw kind betekenen:

Samen gaan we aan de slag met het herkennen van angst (en bijbehorende angstige gedachten) en stapsgewijze blootstelling. Doordat het kind de enge situatie juist opzoekt, kan hij/zij zelf merken dat zijn/haar angstwekkende verwachtingen helemaal niet uitkomen en zal de angst uiteindelijk afnemen. De angst zal dan uitdoven. Angstige gedachten zijn vaak zeer sterk aanwezig. Kinderen leren de gedachten herkennen maar er verder niet te veel aandacht aan te besteden. Dit doen we bijvoorbeeld door het hoofd/het verstand zelf een naam te geven; soms geeft “Pietje” wijze raad en soms is hij maar wat aan het kletsen en overdrijft hij een beetje (of heel erg). Soms is het ook helpend om samen de negatieve gedachten uit te dagen (Is het echt waar? Hoe groot is die kans? Wat zou ….. zeggen?). Tot slot besteden we aandacht aan ademhalings- en ontspanningsoefeningen, die behulpzaam kunnen zijn in spannende situaties.

Er wordt onder andere gewerkt met ACT (Acceptance and Commitment Therapy) en elementen uit de cognitieve gedragstherapie.

WILT U MEER INFORMATIE OF EEN AFSPRAAK MAKEN?