Psycho-educatie

Er is bij uw zoon of dochter een diagnose vastgesteld. Wat nu?! Een belangrijk onderdeel van het vervolgtraject is psycho-educatie.

Het is belangrijk dat de ouders, leerkrachten maar ook het kind zelf op de hoogte zijn van de sterke en minder sterke kanten die de diagnose met zich meebrengt. Vanaf ongeveer 9-jarige leeftijd is psycho-educatie zinvol. Uw kind heeft dan misschien zelf al vragen of ervaart last. Ook u als ouder bent welkom in de praktijk wanneer u meer informatie wilt over de diagnose van uw zoon/dochter.

Doel van psycho-educatie:

  • Meer kennis over de problematiek;
  • Acceptatie van de problematiek;
  • Beter leren omgaan met de problematiek (handvatten);
  • Versterken van het zelfbeeld;
  • Indien in groepsverband: ervaringen delen met lotgenoten.

Dit kan Praktijk Jong Geleerd voor u en uw kind betekenen:

Psycho-educatie is mogelijk bij AD(H)D, autisme, dyslexie en dyscalculie. Psycho-educatie kan individueel aan uw kind gegeven worden of bij voldoende aanmeldingen in een klein groepje van ongeveer vier kinderen/jongeren. Zoals eerder vermeld kunnen ook ouders binnen de praktijk uitleg krijgen over de diagnose van hun zoon/dochter.

De psycho-educatie bestaat uit ongeveer drie tot vijf afspraken. Binnen Praktijk Jong Geleerd vinden we het belangrijk dat er naast de problematiek ook uitgebreid stil wordt gestaan bij de sterke kanten van uw kind! We werken met verschillende materialen, methodes en boeken zoals ‘Ik ben speciaal’, ‘Het grote ik boek’, ‘ADDavid’, ‘ADDaisy’, Brain Blocks, Geef me de 5.

WILT U MEER INFORMATIE OF EEN AFSPRAAK MAKEN?