Rots en Water

Rots en Water is een sociale weerbaarheidstraining waarbij kinderen leren voor zichzelf op te komen in de omgang met anderen. Fysieke oefeningen  (o.a. spel, lichaamsoefeningen en eenvoudige zelfverdedigingsvormen) worden afgewisseld met momenten van zelfreflectie en kringgesprekken.  Binnen de training zijn we veelal actief bezig (75% doen, 25% praten).

Onderwerpen die aan bod komen:

 • Sterk staan
 • Ademhaling en ontspanning
 • Lichaamstaal en oogcontact
 • Stemgebruik
 • Positief denken
 • Zelfvertrouwen vergroten
 • Eigen grenzen herkennen en bewaken
 • Omgaan met de grenzen van een ander
 • Voor jezelf opkomen
 • Negatief gedrag van een ander negeren
 • Groepsdruk en pestgedrag

Rots en Water

Binnen de training wordt gewerkt met de rotshouding en de waterhouding.

De rotshouding leert om op jezelf te vertrouwen, voor jezelf op te komen en je eigen weg te durven kiezen. Dit kan kinderen helpen om te gaan met o.a. groepsdruk en pesterijen.

De waterhouding  leert ze open te staan voor de mening van anderen. Bij de waterhouding staan samenwerken, vriendschap, verbondenheid en communicatie centraal.

Rots en Water is een wetenschappelijk bewezen effectief programma.

Dit kan praktijk jong geleerd voor uw kind betekenen:

Susan is opgeleid als Rots en Water trainer. Op dit moment worden er binnen Praktijk Jong Geleerd geen groepstrainingen gegeven. Wel kunnen de Rots en Water oefeningen toegepast worden binnen de individuele begeleiding/behandeling. Dit gebeurt vaak in combinatie met andere methodieken en aansluitend op de hulpvraag.

WILT U MEER INFORMATIE OF EEN AFSPRAAK MAKEN?