IQ test voor kinderen

WISC-V-NL: IQ test voor kinderen van 6-16 jaar

Voor intelligentieonderzoek bij kinderen maken we gebruik van de WISC-V-NL (dit is de opvolger van de WISC-III). Het is een betrouwbare intelligentietest die veel gebruikt wordt in Nederland en veel andere landen. De intelligentietest wordt in één dagdeel afgenomen (totale duur inclusief een korte pauze +/- 3 uur). Tijdens de afname observeer ik je zoon/dochter ook en bekijk ik bijvoorbeeld hoe zijn/haar taakaanpak en concentratie is en hoe hij/zij omgaat met tegenslagen/moeilijke opgaven. Indien nodig worden ook daar gerichte adviezen voor gegeven.

De resultaten worden beschreven in een verslag. In dit verslag wordt ingegaan op de sterke en zwakkere kanten binnen het cognitief functioneren; hoe zit het met de algemene kennis, het ruimtelijk inzicht en het geheugen van je kind? De resultaten helpen meer zicht te krijgen op de mogelijkheden en behoeften van je kind. Adviezen worden gegeven ten aanzien van de begeleiding, zodat je kind het beste uit zichzelf kan halen.

Wanneer de intelligentie van een kind aan de lagere kant is, zal deze gebaat zijn bij aanpassing van het lesprogramma en/of een aparte leerlijn. Deze kinderen lopen vaak op hun tenen, wat bijvoorbeeld kan leiden tot onder andere motivatieverlies, faalangst of onzekerheid en frustratie. Kinderen met een hogere intelligentie zijn juist gebaat bij extra verdieping en verrijking van de lesstof. Wordt hier niet aan tegemoet gekomen dan verliezen ook deze kinderen vaak hun motivatie en gaan ze bijvoorbeeld beneden hun kunnen presteren. Zij zien geen uitdaging in hetgeen ze moeten doen.

Dit kan praktijk Jong Geleerd voor je kind betekenen:

Praktijk Jong Geleerd biedt twee opties aan: een uitgebreid IQ onderzoek en een IQ-scan. Kies enkel voor de IQ-scan als alleen de IQ-score van je kind belangrijk is, bijvoorbeeld wanneer deze score een vereiste is voor indicatiestelling/toelating tot een plusklas of “begaafdenonderwijs”. Let op: je ontvangt, als je voor de IQ-scan kiest, geen uitgebreide omschrijving/toelichting van de resultaten en geen handelingsadviezen. In het verslag komt enkel het intelligentieprofiel (met bijbehorende scores) te staan. Wil je wel een uitgebreide rapportage inclusief adviezen ontvangen? Kies dan voor een uitgebreid IQ onderzoek.

Uitgebreid IQ onderzoek

  • Intake
  • Afname IQ onderzoek
  • Uitgebreide rapportage incl. adviezen
  • Verslaglegging per mail (binnen 2 weken) en ingebonden op papier
  • Verslagbespreking (op de praktijk, op school of via Zoom)

Totale kosten: €550,-

IQ-scan

  • Afname IQ onderzoek
  • Rapportage intelligentieprofiel/IQ-scores
  • Rapportage per mail (binnen een week)
  • Telefonische toelichting

Totale kosten: €375,-

Wil je meer informatie of een afspraak maken?