Wat is het verschil tussen een orthopedagoog, remedial teacher, kindercoach en kinderpsycholoog?

Misschien bent u zoekende naar iemand die uw kind verder kan helpen… Er zijn verschillende professionals die kinderen en jongeren verder kunnen helpen in hun ontwikkeling. Zo heb je bijvoorbeeld een remedial teacher, kindercoach, kinderpsycholoog en orthopedagoog. Hieronder geef ik in het kort aan wat de verschillen zijn. Aan u de keuze wat het beste bij uw kind past.

Remedial teacher

Een opleiding tot remedial teacher is een één- of tweejarige post HBO opleiding, voornamelijk gericht op het leren.

Kindercoach

Een opleiding tot kindercoach is eveneens een HBO opleiding, voornamelijk gericht op de sociaal-emotionele ontwikkeling. Deze studie kan als thuisstudie en als klassikale studie gevolgd worden en duurt soms zelfs maar vijf maanden.

Orthopedagoog

Een orthopedagoog studeert vier jaar aan de universiteit (opleiding ‘Pedagogische wetenschappen’). De eerste drie jaar (bachelor) staan in het teken van theorie, diagnostiek (onderzoek doen) en behandelmethoden. Het laatste jaar (master) specialiseert een orthopedagoog zich in leer- of ontwikkelingsproblematiek.

Door dit verschil in opleiding is een orthopedagoog (in veel gevallen) beduidend beter onderlegd dan een remedial teacher of kindercoach wat betreft:

  • De kennis van de ontwikkeling van kinderen;
  • Het gedegen kunnen onderzoeken van problemen (diagnostiek) en
  • Het juist kunnen uitvoeren van bewezen effectieve behandelmethoden*.

Tijdens de studie orthopedagogiek is veel aandacht voor leer- én ontwikkelingsproblematiek. Zo zal een orthopedagoog tijdens een begeleiding aandacht hebben voor het kind als geheel; dus tijdens een begeleiding op leergebied kunnen ook eventueel bijkomende sociaal-emotionele problemen meegenomen worden in de begeleiding. Daarnaast kan een orthopedagoog diagnostiek uitvoeren ten behoeve van het begeleidingstraject en hoeft deze daarvoor (in veel gevallen) niet door te verwijzen naar een andere professional.

Om mijn registratie bij het kwaliteitsregister SKJ (Kwaliteitsregister Jeugd) te kunnen behouden, ben ik verplicht mij regelmatig te laten bijscholen, intervisie en supervisie te volgen.

*Wetenschappelijk onderzocht

Kinderpsycholoog

Een kinderpsycholoog heeft ook een universitaire opleiding afgerond (net als een orthopedagoog). Tijdens de bachelor komen allerlei psychologierichtingen aan bod en tijdens de master kan men zich specialiseren in kinder- en jeugdpsychologie. Dit verschilt dus van de opleiding ‘Pedagogische wetenschappen’ (ook wel ‘orthopedagogiek’ genoemd); hier ligt tijdens de bacheloropleiding al de aandacht op de ontwikkeling van kinderen en de opvoedsituatie.

WILT U MEER INFORMATIE OF EEN AFSPRAAK MAKEN?