Werkwijze

eerste contact Eerste contact

Mocht u begeleiding wensen voor uw kind, dan kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen met Praktijk Jong Geleerd (via het contactformulier of telefonisch). Naar aanleiding van een oriënterend telefonisch gesprek wordt een intakegesprek gepland.

eerste intake Intake

Tijdens een intakegesprek maken we kennis met elkaar, wordt de huidige situatie en de hulpvraag in kaart gebracht en zullen we wederzijdse verwachtingen bespreken. Aan het einde van het intakegesprek weet u wat u van Praktijk Jong Geleerd kunt verwachten en kunt u aangeven of u begeleiding voor uw kind wilt. Is dit het geval dan zullen we concrete afspraken maken en kan de begeleiding van start gaan.

behandeling icoon groter Begeleiding/behandeling

De eerste keer dat uw kind naar de praktijk komt, stel ik samen met hem/haar de doelen voor de begeleiding op. Ik vind het belangrijk om uw kind hierbij te betrekken, omdat hij/zij hierdoor gemotiveerder zal zijn tot gedragsverandering. Vervolgens stel ik een behandelplan op zodat duidelijk is aan welke doelen gewerkt zal worden. Tijdens de begeleiding werk ik in principe één op één met uw kind aan de doelen (voortkomend uit de intake en de eerste begeleiding). Als het nodig is zal ik ook u als ouders uitnodigen bij de begeleiding. De begeleiding betreft een kortdurende traject.

begeleiding op sociaal emotioneel gebied Evaluatie

Na ongeveer 5 contactmomenten gaan we samen om de tafel zitten, bespreken we wat we tijdens de begeleiding gedaan hebben en bekijken we of de doelen reeds behaald zijn. De begeleiding kan op dat moment afgesloten worden of voortgezet worden.

Sociaal emotionele behandeling

WILT U MEER INFORMATIE OF EEN AFSPRAAK MAKEN?