Depressieve klachten

Iedereen voelt zich weleens somber, dat is heel normaal. Meestal heb je dan ook niet zo’n zin om dingen te ondernemen. Deze gevoelens zijn vaak van tijdelijke aard en gaan meestal vanzelf weer over. Wanneer deze gevoelens echter steeds sterker worden en/of heel lang aanhouden, kan sprake zijn van een depressie.

Ook kinderen en jongeren kunnen last hebben van een depressie/depressieve klachten. Depressie komt voor bij ongeveer 1 à 2% van de kinderen tot 12 jaar en vanaf 12 jaar neemt dit aantal toe.

Het is belangrijk dat depressieve klachten zo snel mogelijk opgemerkt worden en dat begeleiding volgt. Maar…. het is wel lastig om een depressie te herkennen. Vaak speelt deze zich af in het hoofd en/of uit deze zich in bijvoorbeeld gedragsproblemen die ogenschijnlijk niets met een depressie te maken hebben.

Wanneer u bij uw kind twee weken of langer enkele van de volgende kenmerken hebt gezien, kan het zijn dat uw kind worstelt met een depressie/depressieve klachten:

  • Sombere stemming
  • Een groot verlies van interesse in alle of bijna alle activiteiten
  • Eetproblemen (heel veel of juist heel weinig eten) en veranderingen in het gewicht.
  • Slaapproblemen.
  • Boosheid, geagiteerd en rusteloos zijn of juist geremd.
  • Vermoeidheid en verlies van energie.
  • Gevoelens van waardeloosheid of overmatige schuldgevoelens.
  • Concentratieproblemen, vertraagd denken en besluiteloosheid.
  • Gedachten aan dood of zelfdoding.
  • Voelt zich kwetsbaar.

Bij kinderen en jongeren gaat een depressie vaak samen met leer- en gedragsproblemen.

Ook wanneer u twijfelt is het goed om voor de zekerheid hulp te zoeken wanneer uw kind er zelf niet uit komt. Wacht daar niet te lang mee….

DIT KAN PRAKTIJK JONG GELEERD VOOR UW KIND BETEKENEN:

Cognitieve gedragstherapie is een veelgebruikte therapievorm bij depressieve klachten. Elementen uit de cognitieve gedragstherapie zullen onderdeel uitmaken van de begeleiding. Daarnaast wordt gewerkt met ACT. Middels oefeningen en gesprekken, afgestemd op de behoeften van uw kind, streven me samen naar meer positiviteit, meer eigenwaarde en meer zin en plezier in het leven!

WILT U MEER INFORMATIE OF EEN AFSPRAAK MAKEN?