Faalangsttraining en examenvrees

Veel mensen ervaren spanning wanneer zij “moeten” presteren. Dit is normaal en zelfs heel nuttig! Het zorgt ervoor dat je gefocust bent op je taak en je je best doet. Maar wanneer de spanning vooral gericht is op het falen, spreken we van faalangst (letterlijk: angst om te falen).

Vaak hebben kinderen en jongeren een doemscenario voor ogen: “Het zal wel niet gaan lukken, ik haal vast een onvoldoende”. Faalangst doet zich voor wanneer iets van het kind/de jongere wordt verwacht en wanneer een beoordeling volgt. Vaak komt de angst voor bij toetsen.

Er zijn verschillende vormen van faalangst:

  • Cognitief; deze vorm van angst heeft te maken met prestaties die op school geleverd moeten worden. Dit wordt ook weleens examenvrees genoemd.
  • Sociaal; angst om te falen in sociale situaties, bijvoorbeeld bang zijn dat je niet mee mag doen.
  • Motorisch; bang om te falen wanneer je fysieke prestaties moet leveren, bijvoorbeeld tijdens de gymles niet mee durven doen.

Het komt veel voor. Ongeveer 8% van de 10 en 11 jarigen heeft faalangst en 10 tot 13% van de 12 tot 14 jarigen.

Faalangst kan zich op verschillende manieren uiten. Sommige kinderen bijten zich helemaal vast in de leerstof en nemen er te weinig afstand van, anderen vermijden het (omdat ze bijvoorbeeld denken dat het ze toch niet gaat lukken).

Dit kan Praktijk Jong Geleerd voor uw kind betekenen:

Tijdens de faalangsttraining wordt aandacht besteed aan de opbouw van een positief zelfbeeld. Vaak denken kinderen met faalangst negatief over zichzelf (in een bepaalde situatie of over het algemeen). Daarnaast wordt tijdens de therapie/training aandacht besteed aan het herkennen van de angst en de negatieve gedachten die uw kind heeft. Uw kind leert dat gedachten maar gedachten zijn en dat je er niet naar hoeft te luisteren en handelen. Soms is het ook helpend om samen de negatieve gedachten uit te dagen (Is het echt waar? Hoe groot is die kans? Wat zou ….. zeggen?) en er een helpende/positieve, realistische gedachte voor in de plaats zetten. Tot slot besteden we aandacht aan ademhalings- en ontspanningsoefeningen, die uw kind leert om rustig te worden/blijven in spannende situaties.

Er wordt onder andere gewerkt met ACT (Acceptance and Commitment Therapy) en elementen uit de cognitieve gedragstherapie.

WILT U MEER INFORMATIE OF EEN AFSPRAAK MAKEN?