Weerbaarheid

Een kind is weerbaar als hij/zij op een juiste manier voor zichzelf op kan komen, zijn grenzen kan bewaken en een eigen mening durft te hebben. Zelfvertrouwen is hierbij erg belangrijk.

Kinderen die onvoldoende weerbaar zijn, zijn sneller het doelwit van pesterijen. Ze laten over zich heen lopen, waardoor anderen over de grenzen van het kind heen gaan. Of ze reageren juist te explosief waardoor ruzies ontstaan. Hierdoor zal een kind minder lekker in zijn vel zitten, verdrietig of boos worden en over minder eigenwaarde beschikken. Het is belangrijk deze negatieve cirkel te doorbreken door een kind te leren op een positieve manier voor zichzelf op te komen en sterk te staan. Hierdoor zal de omgeving ook positiever reageren op het kind.

Dit kan praktijk jong geleerd voor uw kind betekenen:

Er wordt binnen individuele begeleiding gewerkt met “Rots en Water oefeningen”. Daarnaast wordt gewerkt met andere methodieken zoals ACT.

Enkele onderwerpen die binnen de begeleiding aan bod kunnen komen zijn sterk staan, lichaamstaal, positief denken, grenzen herkennen, respecteren en bewaken, voor jezelf opkomen, groepsdruk en pestgedrag negeren.

Let op: er worden (op dit moment) geen groepstrainingen gegeven binnen Praktijk Jong Geleerd. Begeleiding is dus individueel en vraaggericht. Samen kunnen we overleggen of dit passend is of dat een groepstraining elders misschien toch beter past.

WILT U MEER INFORMATIE OF EEN AFSPRAAK MAKEN?