CITO eindtoetstraining

Uw kind met een goed gevoel de eindtoets (groep 8) laten maken; dat is hét doel van de eindtoetstraining. Door uitleg, tips, aandacht en vooral veel oefenen neemt het zelfvertrouwen van uw kind toe en zal hij/zij beter voorbereid starten aan de eindtoets.

Of uw kind nou de CITO eindtoets maakt of een ander soort eindtoets (IEP, Route 8….) het maakt niet uit. Sommige kinderen kunnen in de voorbereiding op deze toets een extra duwtje in de rug gebruiken. Ze kunnen wat extra zelfvertrouwen gebruiken, een betere taakaanpak of betere basisvaardigheden voor bijvoorbeeld rekenen of spelling/taal. De vraagstelling is bij de eindtoets vaak net een beetje anders dan bij de “normale” toetsen in de klas; alleen hierdoor raken sommige kinderen al in de war.

de eindtoetstraining is geschikt voor kinderen die:

  • moeite hebben met het begrijpen van de vraagstelling;
  • een onjuiste taakaanpak hanteren;
  • veel en lang twijfelen;
  • gespannen zijn en/of onvoldoende zelfvertrouwen hebben;
  • met specifieke onderdelen/vakgebieden nog wat moeite hebben.

Dit kan praktijk jong geleerd voor uw kind betekenen:

De eindtoetstraining wordt individueel aangeboden. Er wordt dus één op één met het kind gewerkt. Op deze manier kan helemaal aangesloten worden bij wat voor uw kind nog lastig is. We werken in een opdrachtboekje waarin geoefend wordt met de diverse onderdelen van de eindtoets (o.a. rekenen, taal, begrijpend lezen, woordenschat, spelling, studievaardigheden). Ook kunnen er wat oefeningen op de computer gedaan worden. Indien uw kind veel spanning ervaart rondom de eindtoets dan zal tevens aandacht zijn voor het op een goede manier omgaan met deze spanning.

WILT U MEER INFORMATIE OF EEN AFSPRAAK MAKEN?