Spelling

Moeite met spelling…het komt veel voor. Nederlands is geen gemakkelijke taal. Kinderen die moeite hebben met spelling schrijven vaak veel woorden fonetisch; ze schrijven wat ze horen, ze passen de spellingregels niet toe. Daarnaast komt het regelmatig voor dat kinderen bepaalde klanken door elkaar halen en dat de klank-letterkoppeling niet juist verloopt. De b/d, s/z, f/v verwisseling zijn veel voorkomende problemen en ook tweetekenklanken, zoals de /eu/ en /ui/, worden vaak verkeerd geschreven. Spellingproblemen zie je vaak heel duidelijk naar voren komen in vrije schrijfopdrachten. Dan zie je dat spellingregels en/of weetwoorden niet goed geautomatiseerd zijn.

Heeft uw kind moeite met spelling dan is het belangrijk dat hij/zij op school extra ondersteund wordt. Mogelijk is dit niet voldoende of wilt u graag buiten schooltijd hulp voor uw kind, dan kan Praktijk Jong Geleerd uw kind verder helpen.

Dit kan Praktijk Jong Geleerd voor uw kind betekenen:

Bij lees- en spellingproblematiek wordt gebruik gemaakt van de methode Taal in Blokjes, aangevuld met andere remediërende methodes. Hierdoor wordt leren weer leuk! Doordat de spellingregels op een andere manier uit worden gelegd, valt vaak ‘het kwartje’ ineens en beklijven de regels beter.

Taal in Blokjes is een evidence based interventie als voortraject voor een doorverwijzing naar de specialistische dyslexiezorg. De methodiek is ook geschikt voor kinderen waarbij dyslexie is vastgesteld.

Praktijk Jong Geleerd biedt geen vergoede dyslexiezorg (EED-zorg).

WILT U MEER INFORMATIE OF EEN AFSPRAAK MAKEN?