Taal in blokjes

Binnen Praktijk Jong Geleerd wordt met Taal in blokjes gewerkt. De kinderen zijn er heel enthousiast over! Taal in Blokjes is een leuke manier van leren. Het is een methode die ontwikkeld is vanuit de praktijk en gebaseerd is op meer dan 25 jaar ervaring met de behandeling van leerlingen met een dyslectische problematiek.

voor wie?

De methode is zeer geschikt voor zwakke lezers en spellers .

Waarom taal in blokjes?

De methodiek is heel sterk vanwege het visualiserend aspect. In de klassensituatie worden spellingregels vaak talig uitgelegd. Bij deze methode gaan kinderen écht zien wat ze moeten doen! Hierdoor valt het kwartje vaak al snel. Spelenderwijs met blokjes en kleuren leren de kinderen de lees- en spellingregels.

Hoe werkt het?

De methode maakt de verschillende klanksoorten zichtbaar én tastbaar, door gebruik te maken van kleurcodes en klankblokken in verschillende kleuren. Elk blok stelt een letter voor en de klank van de letter bepaalt de kleur van het blok. Met behulp van deze klankblokken maakt de leerling woorden. Zo wordt de structuur van de woorden goed zichtbaar en kan de leerling de basisregels op een eenvoudige en overzichtelijke manier oefenen. De kinderen worden gedwongen goed na te denken over taal.

Dyslexie?

Taal in Blokjes is een evidence based interventie als voortraject voor een doorverwijzing naar de specialistische dyslexiezorg. De methodiek is ook geschikt voor kinderen waarbij dyslexie is vastgesteld. Praktijk Jong Geleerd biedt geen vergoede dyslexiezorg (EED-zorg).

Wanneer er geen sprake is van dyslexie, maar uw kind wel moeite heeft met lezen of spelling, kan Taal in Blokjes ook heel goed gebruikt worden.

Wanneer niet?

We gebruiken Taal in Blokjes niet wanneer uw kind kleurenblind is. Gelukkig zijn er genoeg andere remediërende methodes voorhanden om toch succesvol het lees- en/of spellingprobleem aan te pakken.

WILT U MEER INFORMATIE OF EEN AFSPRAAK MAKEN?